Komunikacja formalna - reklama

Sekret udanej reklamy oraz promocji produktów kryje się w umiejętnie skonstruowanym i jasnym przekazie komunikacyjnym. Działania te zwykle odbywają się w formie zaplanowanej akcji marketingowej - potrafisz ją przygotować? Zapraszamy do nas! Wesprzemy Cię w trudnym zadaniu.

Oferta naszej firmy z zakresu reklamy obejmuje:

  • projekty oraz realizację spotów w środkach masowego przekazu, jak i projektowanie i tworzenie bezpośrednio wręczanych produktów podczas spotkań B2B

ATL - działania reklamowe z wykorzystaniem środków masowego przekazu

Oferujemy:

  • kreacja i produkcja reklam, telewizyjnych, radiowych, prasowych, outdoorowych
  • produkcja filmów reklamowych,
  • zdjęcia korporacyjne, produktowe

BTL - działania reklamowe skierowane bezpośrednio do odbiorców i konsumentów podczas spotkań B2B

Zajmujemy się:

  • kreacją i produkcją wszelkich materiałów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych (katalogi, foldery, ulotki, plakaty, oprawa graficzna ekspozytorów wystawienniczych, roll upów, ścianek wystawienniczych, segregatorów, floty logistycznej, tablic informacyjnych, gadżetów standardowych oznakowanych logo bądź nietypowymi, indywidualnymi prezentami)
  • reklamą niestandardową: projektujemy i czuwamy np.: nad produkcją namiotów dedykowanych dla Klienta lub przygotowaniem stoiska targowego standardowego bądź indywidualnego

Realizacje

SRW ulotki
Reklama prasowa
Reklama prasowa
Konferencja MO - kalendarz